Gedrag en huisregels

Gedragregels

 1. Iedereen is WELKOM.

 2. Wij discrimineren niet.

 3. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.

 4. Wij tonen waardering voor de vrijwilligers, tegenstanders en leidinggevenden.

 5. Wij laten de kinderen hun spel spelen.

 6. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.

 7. Als er problemen zijn, maken we er melding van.

 8. Wij vloeken, schelden en pesten niet.

 9. Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag.

 10. Wij zijn sportief en respectvol, geweld (ook verbaal) is uit den boze.

 11. Wij schenken en verstrekken geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar.

 12. Wij roken niet binnen de muren van onze gebouwen.

 

Huisregels met betrekking tot alcoholgebruik

 1. In het tennispaviljoen of elders op het terrein van de vereniging gebruiken wij geen zelf meegebrachte alcoholhoudende drank.

 2. In het tennispaviljoen gekochte alcoholhoudende drank gebruiken wij uitsluitend in tennispaviljoen of op het terras of op de daartoe ingerichte plaatsen bij de banen.

 3. Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd gebruiken geen alcohol tijdens de uitoefening van hun functie.

 4. Drink geen alcohol als je nog moet rijden of maak BOB- afspraken. Wij kunnen het verstrekken van alcoholhoudende drank om die reden weigeren.

 5. Tijdens bardiensten drinken wij geen alcohol.

 6. Wij kennen geen prijsacties, die het gebruik van alcohol stimuleren

 7. Wij promoten het gebruik van alcoholvrije dranken.

 8. Wij tolereren geen agressief of ander normafwijkend gedrag.

 

En bedenk altijd:

Ook al ben ik 18+ en mag ik alcohol gebruiken, ik blijf een voorbeeld, zeker voor de jeugd.

 

Goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van tennisvereniging TOS Bergeijk op 24 februari 2014.

Bestuur tennisvereniging TOS Bergeijk