Contributiebedragen en toelichting 2018

03 februari 2018

Contributiemodel TOS Bergeijk per 01/01/2018
 
Seizoen 2018 
 
Minilid                                  €      46,50    (geboren vanaf 1-1-2009)
Juniorlid                               €      67,17    (geboren vanaf 1-1-2001 t/m 31-12-2008)
Seniorlid                              €    113,68    (geboren vóór 1-1-2001)
Student-lidmaatschap        €      67,17    
Zijn leden, die voortgezet onderwijs als dagonderwijs volgen. Wil men van dit lidmaatschap gebruik maken dan dient men jaarlijks een kopie van school- c.q. collegekaart met vermelding van adres te mailen of op te sturen naar de ledenadministratie. Deze contributie geldt maximaal tot en met het jaar, waarin de leeftijd van 22 jaar wordt bereikt.
Seizoen-lidmaatschap        €    46,50     
Zijn leden, die aantoonbaar lid zijn van een andere Bergeijkse sportvereniging (bv. voetbal of korfbal) of gasten van camping De Paal, die aantoonbaar gast zijn van de camping en tijdens het seizoen willen tennissen of tennisles volgen bij TOS. Dit lidmaatschap is alleen geldig in de maanden juni-juli-augustus.                                                 
Ondersteunend lid             €   30,00        
Wel lid KNLTB, geen pasje, geen indexatie, alleen verhoging als contributie KNLTB stijgt. (Nu € 15 per jaar).
Extra: 
Familiekorting                   
Elk 3de  en volgend lid uit een familie,ingeschreven op hetzelfde adres en contributie afgeschreven van één bankrekeningnummer: € 10,= korting op de contributie.

Opmerkingen:
1.      Maximaal één korting mogelijk per lid;
2.      Alle contributies met uitzondering van de contributie "ondersteunend lid" worden jaarlijks geïndexeerd met de stijging van het CPI van het CBS;
3.      Alle contributiebedragen zijn zonder (eventuele) competitiebijdrage.
 
Bestuur TOS Bergeijk,
 
3 februari 2018 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0497 - 57 28 63

TOS Paviljoen

Eerselsedijk 42
5571 TM Bergeijk
Nederland