GEEN TOEKOMST ZONDER BESTUUR (?!)

01 juli 2019

Bergeijk, 1 juli 2019

Geacht lid,


Ongetwijfeld zul je onze vereniging ervaren als een actieve vereniging. TOS Bergeijk organiseert en regelt vaste en wisselende activiteiten op een mooie en gezellig tennispark, waar het bovendien goed toeven is zowel actief op de baan als passief als bezoeker en in de nazit . En biedt daarmee ieder wat wils. Dus geen reden om je zorgen te maken.

Maar toch zijn er die wel! Onze voorzitter, Cor Munsters, heeft aan het bestuur en ook tijdens de laatste jaarvergadering in maart jl. aangegeven, dat dit zijn laatste jaar is als voorzitter. In maart 2020 is hij, na 9 jaar voorzitterschap, volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar.

Naast voorzitter is Cor ook nog waarnemend bestuurslid accommodatiezaken. Een vacature, die zoals je weet al jaren openstaat. Maar wees gerust niet alle uitvoerende werkzaamheden, die Cor de afgelopen jaren op zich heeft genomen, komen op het bordje van de nieuwe bestuurleden. Maar uiteraard wel de beleidsmatige bestuurstaken.

Verder heeft Robèrt Kersjes, vice-voorzitter en bestuurslid algemene zaken, aangeven te stoppen als bestuurslid uiterlijk in maart 2020. Robèrt is dan als niet-tennisser ruim 7 jaar als bestuurslid actief geweest voor onze vereniging.

Bovenstaande betekent, dat er, uiterlijk in maart a.s., 3 vacatures (voorzitter, vice voorzitter en bestuurslid accommodatiezaken) ontstaan in het bestuur. Zonder aanvulling van het bestuur raakt onze vereniging daarmee min of meer "stuurloos" en krijgen de overgebleven bestuursleden een veel te zware taak op hun schouders.

Wij roepen je daarom op om je, eventueel samen met een tennismaatje ("duotaak"), aan te melden voor een van de vacatures dan wel suggesties te doen voor de invulling daarvan. Het aantal leden van onze vereniging is groot genoeg om voldoende (ook jong) bestuurstalent te herbergen, alleen nu nog de bereidwilligheid om een aantal jaren je hiervoor beschikbaar te stellen. Kom op! 

Ook als bestuur gaan we vanaf nu aan de slag om geschikte kandidaten te vinden.

Word je gevraagd, overweeg het dan heel serieus en zeg niet meteen "nee" of "ik heb geen tijd". Samen de schouders onder onze mooie vereniging.

We rekenen ook op jou!

Bestuur TOS Bergeijk

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 497 572 863

TOS Paviljoen

Eerselsedijk 42
5571 TM Bergeijk