Jack Sleddens over het TOS bestuur: wat doet een penningmeester zoal?

12 maart 2023


Ook TOS kent een bestuur waarin een aantal leden voor een paar jaar de verenigingskar trekken. Waar houdt het bestuur zich in de praktijk mee bezig? Jack Sleddens is de penningmeester van TOS.

Waar ben je zoal mee bezig als penningmeester?

Als penningmeester zorg ik voor de financiële administratie van TOS Bergeijk. Alle inkoopfacturen moeten ingeboekt, gecheckt en (tijdig) betaald worden. De contributie-inning is een samenspel van mij met de ledenadministratie. Jaarlijks wordt ook aan onze sponsoren een nota gestuurd. Het versturen en het opvolgen van de betaling behoort ook tot mijn taak.

Gedurende het jaar check ik of we met de werkelijke uitgaven in de pas blijven lopen met de door de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgestelde begroting. Indien nodig, bijvoorbeeld bij afwijkingen, rapporteer ik aan mijn overige bestuursleden.

Aan het einde van het jaar maak ik de Balans en de V&W rekening op. De kascommissie krijgt inzage in alle financiële zaken. Zij bereiden zich als commissie voor en komen dan jaarlijks controleren of de penningmeester zijn werk naar behoren uitvoert.

Naast deze zaken ben ik betrokken bij (eenmalige) projecten, zoals betere contracten afsluiten door samen te werken met andere sportverenigingen en nu de verduurzaming van het tennispark.

Wat heeft aandacht nodig in de komende 1-2 jaar, kijkend naar jouw functie als penningmeester?

Ik zou ervoor kiezen om een groot deel van mijn werkzaamheden uit te besteden. Op deze manier kan mijn opvolger meer tijd steken in strategie in plaats van uitvoering.  Belangrijk aandachtspunt is dat we steeds meer zaken zullen moeten gaan inkopen en dat betekent gezamenlijk blijven zorgen dat de vereniging financieel op orde blijft. 

Nieuwscategorieën