Oproep jeugdcommissie tennis en padel

27 augustus 2023


Onze vereniging zit in de lift! De daling van het ledenaantal is een halt toegeroepen en we zijn gegroeid naar 641 leden. De introductie van padel heeft hier zeker een bijdrage aan geleverd. We organiseren en hosten succesvolle tennis- en padeltoernooien, hebben een goede competitiedeelname en er is een gezellige drukte bij onze tennis- en padelactiviteiten.

De toestand van onze jeugdafdeling steekt hierbij schraal af. Het aantal jeugdleden is gezakt van ca 85 in 2016 naar 41 nu, waarvan ruim de helft echt actief is. Het vormen van trainingsgroepjes en competitieteams wordt nu steeds lastiger. Het blijkt moeilijk om jeugd bij onze vereniging te krijgen en vervolgens te behouden. De organisatie van gezellige jeugdactiviteiten en promotie voor competitiedeelname hebben de afname niet kunnen tegenhouden. De laatste twee jaar moeten we helaas constateren dat ook de jeugdcommissie zelf sterk onderbezet is geraakt en eigenlijk niet meer bestaat. Zo lijkt onze jeugdafdeling langzaam weg te kwijnen.

Dat is TOS-onwaardig! Daarom willen we een nieuwe boost geven aan jeugdtennis en -padel en zoeken we leden die hier actief een rol willen spelen. Dat hoeven geen ouders te zijn van spelende kinderen, maar we doen ook nadrukkelijk een beroep op leden die het leuk vinden om te helpen een volwaardige jeugdafdeling bij TOS terug te krijgen.

In hoofdlijnen gaat hierbij om de volgende speerpunten:

•    Jeugdcommissie: introductie van nieuwe TOS jeugdcommissie ten bate van de continuïteit.

•    Introductie van padel voor de jeugd en synergie zoeken met jeugdtennis.

•    Werving: organiseren van wervingsactiviteiten en promotiecampagnes voor tennis en padel bij de jeugd van Bergeijk. Samenwerking met gemeente (sportcoaches) en tennis- en padeltrainers zijn hierbij van belang.

•    Actviteiten: organisatie van jeugdactiviteiten i.s.m. trainers en sportcoaches. Denk hierbij aan ouder-kind-toernooi, clinics of een toernooitje.

Wil jij hierbij een bijdrage leveren? Of heb je aanvullende vragen? Stuur dan een mail naar [email protected]. Laten we samen de jeugd op onze tennis- en padelbanen krijgen! 

Nieuwscategorieën