Stand van zaken TOS Bergeijk

01 september 2020


Beste TOS-leden,

Nu de vakantieperiode voorbij is kunnen we eindelijk invulling gaan geven aan de nieuwe verenigingsstructuur zoals die tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. De wens was om de diverse commissies zoveel mogelijk zelfsturend in te richten, waardoor er voor de leden meer mogelijkheden zijn om met nieuwe initiatieven te komen. Voor de bestuursleden zou dit ook een verlichting van hun portefeuille betekenen en kunnen zij zich meer op hoofdzaken gaan richten. 

Op dit moment maken we een turbulente tijd door. In feite hebben we een vliegende start gehad van het nieuwe bestuursmodel. De afstemmingstafel zoals voorgesteld kon in verband met de verlate datum van de Algemene Ledenvergadering en de daaropvolgende vakantieperiode niet meteen worden georganiseerd en we worden op verschillende fronten door de tijd ingehaald. De najaarscompetitie dient zich aan en bovendien zijn we de uitdaging aangegaan om de Amjoy Cup te faciliteren; dit is een internationaal jeugdtoernooi van hoog niveau.

Bovendien speelt de Corona pandemie ons organisatorisch flink parten. Wat eerst zo gewoon leek is nu vaak een hele opgave. Tussentijds hebben we nog moeten voorzien in een tijdelijke vervanging van de groundsman en hebben de nieuwe paviljoenbeheerders nauwelijks tijd gehad om zich naar behoren in te werken. Toch gaan we er voor! Er wordt al zo veel mogelijk in de geest van de nieuwe structuur gehandeld.

En in oktober bij het eerste afstemmingstafeloverleg gaan we met de commissies nadere invulling geven aan het zelfsturende model. Voor de komende tijd doe ik een beroep op alle leden om aan de oproepen van de diverse commissies gehoor te geven en daar waar nodig hand- en spandiensten te leveren. Vaak is inzet van 1 of 2 uur al voldoende. Dit is echt nodig om onze vereniging goed draaiende te houden en het huidige voorzieningen niveau te waarborgen.

Bij zelfsturing gaat het ook om verantwoordelijkheid nemen en betrokkenheid tonen. Als ik zie dat bij een oproep van de technische commissie (vrijwilligers competitie-coördinators vrijdagavond), slechts één reactie is binnengekomen dan is dat ronduit bedroevend. Zelf initiatief nemen en je ongevraagd aanmelden bij een van de commissies voor het leveren van ondersteuning, daar gaat het om.  

Ik reken op jullie!

Crith Leppens

Voorzitter TOS Bergeijk      

Nieuwscategorieën