Voorzitter Crith Leppens verlaat TOS-bestuur

12 september 2022


Na 2,5 jaar voorzitterschap stopt Crith per maandag 12 september als voorzitter. Binnen het bestuur zijn er verschillende opvattingen over in welke mate je invulling geeft aan je taak en verantwoordelijkheden. Dit ging steeds meer tot frustratie leiden, bij hem en ook bij de andere  bestuursleden. En dat moet niet de bedoeling zijn, vindt Crith.

Hoewel hij in eerste instantie een jaar zou aanblijven heeft hij zich uiteindelijk langer verbonden aan het voorzitterschap. In de afgelopen 2,5 jaar heeft Crith zich hard gemaakt voor meer tennisactiviteiten, de introductie van padel en een andere organisatiestructuur en -cultuur. Wat betreft het laatste, het blijkt zoeken om de verantwoordelijkheden en activiteiten zó over (bestuurs-) leden te verdelen dat alles op rolletjes loopt. Maar, gelet op de resultaten is een eerste stap gezet! De overige leden van het bestuur danken Crith voor zijn enorme inzet.

Hoe nu verder? Komende week bespreekt het bestuur hoe we de vrijgevallen taken van Crith willen gaan beleggen. We zullen ook meteen kijken hoe het succesvolle padel beter een plek kan krijgen in het bestuur en de organisatie. Duidelijk is dat we meer hulp zullen vragen uit de vereniging, voor de periode tot aan de algemene ledenvergadering (begin 2023) en de volgende bestuursperiode. Mocht je nu al weten dat je op korte termijn wilt helpen om door deze lastige periode te komen? Laat het dan zo snel mogelijk weten ([email protected]).

Binnenkort een vervolg-bericht.  

Hartelijke groet,
Bestuur TOS Bergeijk

Nieuwscategorieën