Aanmelden

Indien u lid wilt worden van TOS Bergeijk, dan kunt u zich digitaal aanmelden op onze website (knop rechtsboven 'Lid worden'). Hierin kunt u uw gegevens invullen en een pasfoto uploaden. Er zal vervolgens contact met u worden opgenomen met betrekking tot de ledenpas, toegang tot de ClubApp, etc.
 
Voor meer informatie met betrekking tot de aanmeldingsprocedure kunt u zich richten tot [email protected].
 
De contributiebedragen 2021 zijn als volgt vastgesteld: 
 
Erelid €  0,00  
Minilid €  49,12 geboren na 31-12-2011
Juniorlid €  70,95 geboren tussen 1-1-2004 en 31-12-2011
Studentlid €  70,95 geboren tussen 1-1-1999 en 31-12-2003 en bovendien student; zie punt 10 hieronder.
Seniorlid €  120,07 geboren vóór 1-1-2004
Ondersteunend lid €  30,00 zie punt 12 hieronder
Seizoenslid €  49,12 zie punt 11 hieronder

Aanvullende informatie:

 1. Een lidmaatschap bij TOS wordt altijd aangegaan voor het (resterende) kalenderjaar: van datum start lidmaatschap tot en met 31 december.
 2. Ieder lid van TOS Bergeijk, m.u.v. ondersteunende leden, wordt automatisch lid van de KNLTB en ontvangt een KNLTB tennispas.
 3. Om tennisles te volgen op ons tennispark, is een lidmaatschap bij TOS Bergeijk verplicht.
 4. Leden kunnen vrij tennissen op de tennisbanen tijdens de daarvoor gereserveerde tijden en deelnemen aan verenigingsactiviteiten.
 5. Er kan per lid slechts éénmaal per jaar gebruik gemaakt worden van korting.
 6. Alle contributies, met uitzondering van de contributie "niet-spelend lid", worden jaarlijks geïndexeerd met de stijging van het CPI van het CBS.
 7. Inning van de contributie vindt plaats via Club.Collect. Automatische incasso is een mogelijkheid alsmede betalen in twee termijnen.
 8. Voor inschrijvingen t/m augustus wordt het volledige bedrag aan contributie in rekening gebracht. Voor inschrijvingen in september t/m december wordt € 50,00 contributie in rekening gebracht voor senioren en € 20,00 voor junioren, ervan uitgaande dat het lidmaatschap in het navolgende jaar gecontinueerd wordt.
 9. Alle contributiebedragen zijn exclusief eventuele competitiebijdrage, tenzij hier aparte afspraken voor zijn gemaakt (bijvoorbeeld subsidie jeugdteams).
 10. Studentleden zijn leden die voortgezet onderwijs als dagonderwijs volgen. Wil men van dit lidmaatschap gebruik maken, dan dient men jaarlijks een kopie van school- c.q. collegekaart met vermelding van adres te mailen of op te sturen naar ledenadministratie. Deze contributie geldt maximaal tot en met het jaar waarin de leeftijd van 22 jaar wordt bereikt.
 11. Seizoensleden zijn leden die alleen gedurende de zomermaanden willen willen tennissen of tennisles volgen bij TOS. Dit lidmaatschap is alleen geldig in de maanden juni-juli-augustus.
 12. TOS kent ook een regeling voor ondersteunende leden. Deze regeling is met name bedoeld voor leden die vanwege blessures of anderszins (tijdelijk) niet meer actief kunnen/willen tennissen maar nog wel betrokken willen blijven bij de vereniging. De volgende afspraken gelden voor deze categorie leden: 
 • Je bent volwaardig lid van TOS Bergeijk
 • Je bent geen lid meer van de KNLTB en geen KNLTB-tennispashouder
 • Je bent niet-spelend, ook niet op basis van de gast- of introducéregeling van TOS Bergeijk
 • Jaarcontributie is tegen een gereduceerd bedrag per persoon (zie contributie 'ondersteunend lid').
 • Inning vindt plaats in één keer middels automatische incasso.
 • De wijziging dient door doorgegeven te worden via e-mail: [email protected].
 • Men kan ieder moment weer spelend lid worden inclusief lid van de KNLTB. Men hoeft dan alleen het verschil tussen de jaarcontributie ondersteunend lid en de jaarcontributie van de betreffende spelende lidcategorie in dat jaar in één keer bij te betalen.