Aanmelden

Indien u lid wilt worden van TOS Bergeijk, dan kunt u zich digitaal aanmelden op onze website (knop rechtsboven 'Lid worden'). Hierin kunt u uw gegevens invullen en een pasfoto uploaden. Er zal vervolgens contact met u worden opgenomen met betrekking tot de ledenpas, toegang tot de ClubApp, etc.
 
Voor meer informatie met betrekking tot de aanmeldingsprocedure kunt u zich richten tot [email protected].
 
De contributiebedragen 2022 zijn als volgt vastgesteld: 
 
Erelid of lid van verdienste €  0,00  
Mini-lid €  50,44 geboren na 31-12-2012. Zie punt 5 hieronder.
Juniorlid €  72,86 geboren tussen 1-1-2005 en 31-12-2012. Zie punt 5
Studentlid €  72,86 geboren tussen 1-1-2000 en 31-12-2004 en bovendien student; zie punt 11
Seniorlid €  123,32 geboren vóór 1-1-2005
Seizoenslid €  50,44 zie punt 10
Competitielid €  20,00 zie punt 12 
Ondersteunend lid €  30,00 zie punt 13

 

Aanvullende informatie:

 1. Een lidmaatschap bij TOS wordt altijd aangegaan voor het (resterende) kalenderjaar: van datum start lidmaatschap tot en met 31 december.
 2. Ieder lid van TOS Bergeijk, m.u.v. ondersteunende leden, wordt automatisch lid van de KNLTB en ontvangt een KNLTB tennispas.
 3. Om tennisles te volgen op ons tennispark, is een lidmaatschap bij TOS Bergeijk verplicht.
 4. Leden kunnen vrij tennissen op de tennisbanen tijdens de daarvoor gereserveerde tijden en deelnemen aan verenigingsactiviteiten.
 5. Een mini-lidmaatschap wordt omgezet in een junior-lidmaatschap per 1 januari van het jaar dat iemand 9 jaar wordt. Een junior-lidmaatschap wordt omgezet in een senior-lidmaatschap of student-lidmaatschap per 1 januari van het jaar dat iemand 18 jaar wordt. 
 6. Alle contributies, met uitzondering van de contributie van het ondersteunend lidmaatschap, worden jaarlijks geïndexeerd met de stijging van het CPI van het CBS.
 7. Inning van de contributie vindt plaats via Club.Collect. Automatische incasso is een mogelijkheid alsmede betalen in twee termijnen.
 8. Voor inschrijvingen t/m augustus wordt het volledige bedrag aan contributie in rekening gebracht. Voor inschrijvingen in september t/m december wordt € 50,00 contributie in rekening gebracht voor senioren en € 20,00 voor junioren, ervan uitgaande dat het lidmaatschap in het navolgende jaar gecontinueerd wordt.
 9. Alle contributiebedragen zijn exclusief eventuele competitiebijdrage, tenzij hier aparte afspraken voor zijn gemaakt (bijvoorbeeld subsidie jeugdteams).
 10. Seizoensleden zijn leden die tijdens het zomerseizoen willen tennissen of tennisles volgen bij TOS. Dit lidmaatschap is alleen geldig in de maanden juni-juli-augustus.
 11. Studentleden zijn leden van 18 t/m 23 jaar die dagonderwijs volgen op school of universiteit. Wil men van dit lidmaatschap gebruik maken, dan dient men jaarlijks een kopie van school- c.q. collegekaart met vermelding van adres te mailen of op te sturen naar ledenadministratie. Een student-lidmaatschap wordt omgezet in een senior-lidmaatschap per 1 januari van het jaar dat iemand 23 jaar wordt of geen student meer is.
 12.  Er zijn specifieke voorwaarden aan het competitielidmaatschap verbonden: 1. de betreffende persoon moet al lid zijn van een tennisvereniging in binnen- of buitenland en 2. de deelname van de betreffende persoon is noodzakelijk om het TOS-competitieteam compleet te maken en dus de deelname aan de competitie voor reguliere TOS-leden mogelijk te maken. Dit wordt beoordeeld door de VCL en/of bestuurslid team tennis. De bijdrage dekt de KNLTB-contributie. Het lidmaatschap geeft geen recht tot vrij tennis, training of deelname aan andere evenementen bij TOS behalve de KNLTB-competitie.
 13. TOS kent een regeling voor ondersteunende leden. Deze regeling is met name bedoeld voor leden die vanwege blessures of anderszins (tijdelijk) niet meer actief kunnen/willen tennissen maar nog wel betrokken willen blijven bij de vereniging. De volgende afspraken gelden voor deze categorie leden: 
 • Je bent volwaardig lid van TOS Bergeijk
 • Je bent geen lid meer van de KNLTB en geen KNLTB-tennispashouder
 • Je bent niet-spelend, ook niet op basis van de gast- of introducéregeling van TOS Bergeijk
 • Jaarcontributie is tegen een gereduceerd bedrag per persoon (zie contributie 'ondersteunend lid').
 • De wijziging dient door doorgegeven te worden via e-mail: [email protected].
 • Men kan ieder moment weer spelend lid worden inclusief lid van de KNLTB. Men hoeft dan alleen het verschil tussen de jaarcontributie ondersteunend lid en de jaarcontributie van de betreffende spelende lidcategorie in dat jaar in één keer bij te betalen.