Bespeelbaarheid tennis- en padelbanen

De tennisbanen zijn onbespeelbaar bij:

  • Vorst (geldt enkel voor de gravelbanen, niet voor de smashcourtbanen)
  • Sneeuw
  • IJzel
  • Rijp
  • Opdooi

De padelbanen zijn onbespeelbaar bij:

  • Sneeuw
  • IJzel
  • Rijp
  • Opdooi

Roodzand kunstgras (smashcourtbanen) en kunstgras (padelbanen) is vorstbestendig tot lage temperaturen. De PE vezel kan goed tegen vorst. Het kunstgras wordt door betreding niet beschadigd. Het zandgevuld kunstgras wordt wel hard en glad. Dit kan gevaarlijk zijn bij het spelen. De smashcourtbanen en de padelbanen zijn dus wel bespeelbaar bij vorst maar let op de veiligheid.

In alle bovenstaande gevallen zal communicatie plaatsvinden richting de leden via e-mail dan wel website / ClubApp over de bespeelbaarheid van de banen.