Geschiedenis TOS Bergeijk

TOS - toen en nu

In eerste instantie kon er in Bergeijk getennist worden door gebruik te maken van de twee graveltennisbanen achter restaurant de Kempenaer. De toenmalige gemeente Bergeyk huurde deze banen van de Kempenaer en stelde deze tegen betaling aan de Bergeijkse bevolking ter beschikking.

Op initiatief van diverse personen werd besloten een vereniging op te richten met eigen banen. De vereniging werd opgericht op 24 maart 1975, met Janus Verhoeven als eerste voorzitter. In dit jaar werd gestart met 158 seniorleden en 106 jeugdleden op 4 onverlichte laykold-banen (harde ondergrond). In verband met een enorme aanwas van leden ontstond al snel een wachtlijst.

In 1977 werden er daarom 4 gravelbanen aangelegd, het ledenaantal liep in 1978 op tot 600 leden. In 1981 werden ook de 4 laykoldbanen vervangen voor gravelbanen en werd er verlichting aangebracht. Tenslotte werden in 1992 de huidige banen 11 en 12 aangelegd en in 2009 de huidige banen 9 en 10. Tevens werden in 2008 4 gravelbanen vervangen voor SmashCourtbanen (zgn. all-weather-banen).

TOS heeft op dit moment ongeveer 600 leden. Het park bestaat uit 8 verlichte gravelbanen, 2 verlichte SmashCourtbanen, 1 mini-tennisbaan, een oefenkooi en sinds begin 2022 4 padelbanen.

Paviljoen

In eerste instantie was het paviljoen niet meer dan een “schaftwagen”, het eerste paviljoen werd in april 1978 geopend. In 1984 brandde dit paviljoen af, een jaar later werd een nieuw paviljoen opgeleverd. In eerste instantie verpachtte de vereniging het paviljoen. De afgelopen 20 jaar heeft de vereniging het paviljoen in eigen beheer genomen en wordt het bemand door betaalde krachten.

Vanaf 1 april 2020 zijn Jet de Laat en Linda Schijvens de nieuwe paviljoenbeheerders. Het paviljoen is eigendom van de vereniging (recht van opstal).

In het voorjaar van 2012 is het paviljoen (inclusief kleedkameraccommodatie) grondig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Tevens beschikken wij over een groot terras, dat gedeeltelijk is overdekt en verwarmd. In het paviljoen is een open WIFI-verbinding aanwezig. 

In het paviljoen kunt u met ingang van 1 september 2019 niet meer met contant geld afrekenen. U kunt alleen afrekenen met uw bankpas of met uw KNLTB-pas als u deze laatste tenminste hebt opgeladen met een saldo.

In 2020 zijn er zonnepanelen op het paviljoen geplaatst en is elk kozijn voorzien van Triple glas. Alle lichtmasten zijn in 2021 voorzien van LED-lampen.

Ereleden

Op grond van de statuten kunnen leden die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor onze vereniging worden benoemd tot ERELID.

Op dit moment telt de vereniging 4 ereleden:

  • Pierre Sleven (benoemd 25 januari 1993; overleden 13 september 2017)
  • Jan Feijen (benoemd 27 januari 1997; overleden 16 september 2014)
  • Janus Verhoeven (benoemd 26 maart 2012)
  • Cor Munsters (benoemd 1 juli 2020)

Tevens is er 1 lid van verdienste: 

  • Louis Vosters (benoemd 2 maart 2015)