Gedrags- en huisregels

Gedragsregels

 • Iedereen is WELKOM.
 • Wij discrimineren niet.
 • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.
 • Wij tonen waardering voor de vrijwilligers, tegenstanders en leidinggevenden.
 • Wij laten de kinderen hun spel spelen.
 • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
 • Als er problemen zijn, maken we er melding van.
 • Wij vloeken, schelden en pesten niet.
 • Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag.
 • Wij zijn sportief en respectvol, geweld (ook verbaal) is uit den boze.
 • Wij tolereren geen agressief of ander normafwijkend gedrag.
 • Wij schenken en verstrekken geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar.
 • Wij roken niet binnen de muren van onze gebouwen.

Huisregels met betrekking tot alcoholgebruik

 • In het tennispaviljoen of elders op het terrein van de vereniging gebruiken wij geen zelf meegebrachte alcoholhoudende drank.
 • In het tennispaviljoen gekochte alcoholhoudende drank gebruiken wij uitsluitend in tennispaviljoen of op het terras of op de daartoe ingerichte plaatsen bij de banen.
 • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd gebruiken geen alcohol tijdens de uitoefening van hun functie.
 • Drink geen alcohol als je nog moet rijden of maak BOB- afspraken. Wij kunnen het verstrekken van alcoholhoudende drank om die reden weigeren.
 • Tijdens bardiensten drinken wij geen alcohol.
 • Wij kennen geen prijsacties, die het gebruik van alcohol stimuleren.
 • Wij promoten het gebruik van alcoholvrije dranken.
 • En bedenk altijd: ook al ben ik 18+ en mag ik alcohol gebruiken, ik blijf een voorbeeld, zeker voor de jeugd.

Goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van tennisvereniging TOS Bergeijk op 24 februari 2014.