Introducéregeling TOS

Het is mogelijk om een niet-lid als introducé op onze banen te laten spelen. Om te voorkomen dat niet-leden via deze mogelijkheid toch zeer regelmatig van onze banen gebruik maken, is deze introductie-mogelijkheid aan een paar regels gebonden:

  • Alleen een lid van onze vereniging kan een niet-lid meenemen als introducé;
  • Indien men wil spelen met een introducé moet men zijn/haar pasje in het paviljoen aan de bar inruilen tegen introducékaartjes. Met deze kaartjes moet vervolgens via het digitale Afhangbord in de centrale gang worden afgehangen op een van de beschikbare banen. Na het spelen kan men zijn/haar pasje terugkrijgen tegen inlevering van de introducékaartjes; Let op: het paviljoen kent beperkte openingstijden. Het laten spelen van een introducé buiten openingstijden van het paviljoen is niet toegestaan zonder vooraf overleg met de paviljoenbeheerder;

De kosten voor een introducé bedragen € 5.00 per persoon. Dit bedrag moet vooraf in het paviljoen worden betaald;

  • Iemand mag maximaal 3 maal per seizoen geïntroduceerd worden.
  • De introducé dient zich tijdens zijn/haar verblijf op ons tennispark te houden aan alle gedragregels die ook voor leden gelden, waaronder het dragen van passend schoeisel;
  • Het bestuur is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele schade of ongevallen van een introducé; men maakt op eigen risico gebruik van ons tennispark;
  • Voor speciale gevallen, bijvoorbeeld het introduceren van een grotere groep en gebruik van de banen en/of paviljoen, dient ruim van te voren overlegd te worden met de secretaris van het bestuur.