Vrijwilligersdiensten

Een vereniging kan alleen bestaan met de hulp van vele vrijwilligers. In 2022 heeft TOS een nieuw vrijwilligersbeleid geïntroduceerd, zoals besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering. Dit betreft voor de eerste twee jaren een pilot. Het doel hiervan is om meer betrokkenheid van de leden bij de vereniging te krijgen en het vrijwilligerswerk over meer schouders te verdelen.

De diverse commissises definiëren diensten die in samenspraak met de vrijwilligerscommissie en de communicatiecommissie worden opengesteld en gepubliceerd. Leden kunnen zich  hier vervolgens op inschrijven op vrijwillige basis.

Vragen kunnen worden gericht aan [email protected].