Afmelden

Afmelden als lid is mogelijk per einde van een kalenderjaar. Voor een afmelding met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar dient u vóór 1 december van het huidige kalenderjaar de ledenadministratie schriftelijk te informeren. U dient hiervoor het afmeldingsformulier te gebruiken (zie hieronder). 

Afmeldingen die zijn ontvangen na 1 december, gaan niet in per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, maar pas per 1 januari van het navolgende jaar. In dat geval bent u nog de volledige contributie over het eerstvolgende kalenderjaar verschuldigd. Bijvoorbeeld: als u op 15 december 2019 opzegt, bent u nog lid van TOS over geheel 2020 en gaat de afmelding in per 1 januari 2021.

Let op: Indien u uw kind of uzelf afmeldt voor de tennistraining of hiervoor niet opnieuw aanmeldt, betekent dit niet automatisch een opzegging van het lidmaatschap. U dient hiervoor ook het afmeldingsformulier van de TOS in te vullen. De betaling van de tennistraining staat los van het lidmaatschap.

Afmeldingsformulier 2020.pdf